wentylatorNowoczesne budownictwo energooszczędne nie sprzyja prawidłowemu działaniu tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, dlatego właściciele domów jednorodzinnych, a coraz częściej także deweloperzy  realizujący inwestycje w zakresie mieszkalnictw wielorodzinnego decydują się na wybór wentylacji mechanicznej.Jak działa wentylacja mechaniczna? Zanim odpowiemy na to pytanie skupimy się na wyjaśnieniu, co to jest i jak wygląda wentylacja mechaniczna.

Co to jest wentylacja mechaniczna? Jak wygląda?

Wentylacja mechaniczna to instalacja, która zapewnia regularną wymianę powietrza w obiekcie niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Wymiana powietrza jest w tym przypadku możliwa dzięki wymuszeniu jego obiegu. Na rynku dostępnych jest kilka wariantów wentylacji mechanicznej, które różnią się od siebie pod względem budowy i zasady działania. Jaka wentylacja mechaniczna sprawdzi się  najlepiej?

W ramach systemów wentylacji mechanicznej wyróżniamy:

  • wentylację mechaniczną wywiewną,
  • wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacją).

Wentylacja wywiewna polega na zastosowaniu wentylatorów, których działanie powoduje postanie podciśnienia w pomieszczeniach. Montuje się je na wlotach do przewodów, którymi usuwane jest powietrze, albo na ich wlotach. Jak prowadzić przewody w przypadku wentylacji wywiewnej? W praktyce nie ma to większego znaczenia, ponieważ wentylacja działa z taką samą sprawnością zarówno w przypadku przewodów wyprowadzonych przez dach, jak i przez ścianę.

Wentylacja nawiewno-wywiewna to rozwiązanie coraz częściej wykorzystywane w budownictwie mieszkalnym, ponieważ umożliwia znaczne ograniczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania/klimatyzowania domu. Dotyczy to instalacji wyposażonej w rekuperację. Tego typu instalacja składa się zazwyczaj z dwóch wentylatorów – nawiewnego i wywiewnego – oraz wymiennika ciepła, który ogrzewa/chłodzi powietrze.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją – Co to jest?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to wentylacja nawiewno-wywiewna wyposażona w centralę z rekuperatorem. Obieg powietrza w takiej instalacji jest poprowadzony w taki sposób, aby umożliwić odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczenia i jego wykorzystanie do ogrzania powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Dzięki temu wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala w znaczącym stopniu obniżyć koszty ogrzewania pomieszczeń, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości powietrza wewnętrznego.

Ile kosztuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?

Wybierając wentylację do domu często zastanawiamy się, ile kosztuje wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Nie jesteśmy w stanie udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wynika to z różnic cenowych urządzeń poszczególnych producentów, jak również z bardzo indywidualnego charakteru instalacji wentylacji, która musi odpowiadać na potrzeby danego obiektu. Koszt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest uzależniony od:

  • marki wybranych urządzeń,
  • stopnia skomplikowania instalacji,
  • automatyki.


Standardowo wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest droższa od tradycyjnej instalacji wywiewnej oraz instalacji nawiewno-wywiewnej bez rekuperacji. Jednak oszczędności, jakie możemy wygenerować już na przestrzeni pierwszego sezonu grzewczego sprawiają, że jest to inwestycja opłacalna.

Kolejnym istotnym pytaniem, na które poszukujemy odpowiedzi przed wyborem instalacji wentylacji jest pytanie o to, ile prądu pobiera wentylacja mechaniczna. W przypadku nieruchomości korzystających z fotowoltaiki różnice w zużyciu prądu przez poszczególne instalacje mają znaczenie marginalne. Jeśli jednak zaopatrujemy się w prąd z sieci, warto upewnić się, że do montażu wentylacji mechanicznej w naszym domu zostały wykorzystane komponenty o wysokiej klasie energetycznej. Dotyczy to także samej rekuperacji.

Gdzie jest wymagana wentylacja mechaniczna?

Kiedy wentylacja grawitacyjna a kiedy mechaniczna? Już na etapie projektu domy powinniśmy podjąć decyzję w zakresie wyboru rodzaju wentylacji. W przypadku domu jednorodzinnego mamy pełną swobodę. Nieco inaczej wygląda to w przypadku budynków wysokich i wysokościowych, kiedy wymagana jest wentylacja mechaniczna. Wymóg ten jest nałożony na wykonawcę/inwestora przez obowiązujące prawo – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015. 0.1422).

W praktyce w domu jednorodzinnym, który z natury rzeczy nie jest budynkiem wysokim, ani wysokościowym możemy wdrożyć wentylację:

  • grawitacyjną,
  • hybrydową,
  • mechaniczną.

Co ważne, w budynku z działającą instalacją mechaniczną, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. A jaka powinna być wydajność wentylacji mechanicznej? Wentylacja mechaniczna powinna mieć regulowaną wydajność. W przypadku wentylacji domowej wydajność powinna być co najmniej na poziomie 20 m3 na godzinę wielkości strumienia wywiewanego z pomieszczeń na osobę. Inne normy określają wydajność wentylacji przemysłowej.

Wentylacja mechaniczna – Jak zrobić samemu?

To, ile kosztuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła często skłania inwestorów prywatnych – w szczególności właścicieli domów jednorodzinnych – do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak samemu wykonać instalację. Online z pewnością znajdziemy niejedną instrukcję. Zanim jednak zdecydujemy się na samodzielny projekt i montaż wentylacji mechanicznej w naszym domu zapytajmy siebie czy warto?!

Od prawidłowego działania wentylacji w domu zależy zdrowie i bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych. Profesjonalnie wykonana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła gwarantuje bezawaryjne działanie i relatywnie szybki zwrot z inwestycji. Czy w takiej sytuacji warto szukać dodatkowych oszczędności rezygnując z pomocy doświadczonego zespołu monterskiego?