Jak przeprowadzić montaż klimatyzacji – krok po kroku instrukcja

Jak przeprowadzić montaż klimatyzacji - krok po kroku instrukcja

Zaopatrzenie w narzędzia

Jeśli chcemy samodzielnie wykonać montaż klimatyzacji, musimy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia. Przede wszystkim potrzebny będzie wiertarko-wkretarka, która pozwoli zamocować jednostkę zewnętrzną. Do tego konieczne będą czujniki, wkrętarka, gumowe uszczelki, śrubokręt, imbusy, śrubki, nitownice oraz naczynia próżniowe. Niezbędne będą też trójnik i połączenie z elektryką. Warto zaopatrzyć się też w nasadę do rur, a także kompresor pozwalający na wypompowanie powietrza.

Instalacja jednostki zewnętrznej

Pierwszym krokiem jest instalacja jednostki zewnętrznej. Przed przystąpieniem do pracy, należy dokładnie zmierzyć długość rur oraz wyznaczyć miejsce, w którym powinna stanąć jednostka. Następnie trzeba wywiercić otwory w ścianie, w których zamontuje się jednostkę zewnętrzną. Można to zrobić za pomocą wiertarko-wkretarki. Kolejnym krokiem jest zamontowanie metalowej podpory, a po jej zakończeniu trzeba umieścić jednostkę i przykręcić ją śrubami do metalowej podpory. Na koniec należy wykonać połączenie elektryczne.

Montaż jednostki wewnętrznej

Kolejnym etapem jest montaż jednostki wewnętrznej. Należy wybrać miejsce, w którym będzie ona zamontowana i zamontować jej elementy. Następnie trzeba wywiercić otwory w ścianie, w których zostanie zamontowany panel. Po zakończeniu tego kroku należy zamontować panel w ścianie i podłączyć do niego przewody.

Montaż rur

Montaż rur jest kolejnym etapem przy montażu klimatyzacji. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie pomierzyć długość rur i położyć je w wyznaczonym miejscu. Następnie trzeba przykręcić rury do jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej. W tym kroku trzeba też zamontować trójnik i sprawdzić, czy połączenia są szczelne.

Podłączenie instalacji elektrycznej

Po zamontowaniu rur należy dokonać podłączenia instalacji elektrycznej. Najpierw trzeba wybrać odpowiednią wtyczkę i podłączyć ją do sprężarki. Następnie trzeba podłączyć jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną do instalacji elektrycznej.

Kontrola szczelności rur

Przed przystąpieniem do ostatniego etapu, a więc wypompowania powietrza, należy sprawdzić szczelność połączeń rur. Najlepiej za pomocą kompresora, który pozwoli na wypompowanie powietrza, a także sprawdzenie, czy rury są szczelne.

Uruchomienie klimatyzacji

Po zakończeniu wszystkich kroków i sprawdzeniu szczelności rur, można przystąpić do uruchamiania klimatyzacji. Należy włączyć jednostkę zewnętrzną, a następnie włączyć jednostkę wewnętrzną. Następnie trzeba włączyć termostat i sprawdzić, czy klimatyzacja działa prawidłowo.

Kontrola działania klimatyzacji

Jeśli wszystko działa prawidłowo, trzeba przeprowadzić kontrolę działania klimatyzacji. Najpierw należy sprawdzić, czy jednostki zewnętrzne i wewnętrzne działają poprawnie. Następnie trzeba sprawdzić ciśnienie w układzie i sprawdzić, czy system działa prawidłowo. Jeśli wszystko jest w porządku, można zakończyć montaż klimatyzacji.

Podsumowanie

Montaż klimatyzacji wydaje się być skomplikowanym procesem, jednak w rzeczywistości jest on dość prosty. Wymaga on jednak zastosowania odpowiednich narzędzi i wykonania kilku kroków. Najpierw trzeba zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, a następnie zamontować jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną oraz połączyć je rurami i przewodami elektrycznymi. Następnie trzeba sprawdzić szczelność rur i uruchomić klimatyzację. Na koniec należy przeprowadzić kontrolę działania systemu. Jeśli wszystko jest w porządku, można zakończyć montaż klimatyzacji.